• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenčno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • Vzdrževanje spletnih strani

  Vzdrževanje spletnih strani

  Vzdrževanje ali nadgradnja spletne strani. Vzdrževanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in ažurirate obstoječe podatke.

DomovCMS sistemi
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:713. Error 9: Invalid character

CMS sistemi

Share

WCMS - Upravljanje spletnih vsebin

Reitve za upravljanje spletnih vsebin na internetnih ter intranetnih portalih in aplikacijah (WCMS - Web Content Management Systems). Spletne tehnologije postajajo osrednja infrastruktura za elektronsko poslovanje podjetij. Povezanost zalednih informacijskih sistemov in spletnih reitev v celovito reitev je osnova za uspeno uvajanje elektronskega poslovanja in u?inkovite informacijske podpore poslovnim procesom podjetij.

Ena poglavitnih prednosti sistemov CMS je tudi dejstvo, da omogo?ajo preprosto in celovito obvladovanje spletnega mesta tudi tehni?no nepodkovanim uporabnikom. Spreminjanje vsebine na spletni strani namre? ni pogojeno s poznavanjem programskih jezikov in internetnih tehnologij. Urejanje spletnih vsebin s pomo?jo sistema CMS je resni?no zelo enostavno in je zelo podobno uporabi enega izmed urejevalnikov besedil kot sta npr. Writer ali Word. Poleg enostavne uporabe je prednost uporabe sistema CMS tudi ta, da lahko uporabnik prek spletnega brskalnika kadarkoli in od kjerkoli ureja vsebino spletnega mesta.

Vedno bolj razvite reitve za izdelavo in preprosto urejanje spletnih strani, vsebin, katalogov in trgovin, omogo?ajo u?inkovito uporabo spleta tudi majhnim podjetjem.

Zakaj izbrati odprtokodni sistem CMS?

  • ker elite zmanjati stroke povezane z vzdrevanjem spletne strani;
  • ker ste naveli?ani izgovorov spletnih oblikovalcev in programerjev, da trenutno nimajo ?asa za urejanje vae spletne strani;
  • ker bi eleli sami posodabljati vsebino vae spletne strani;
  • ker bi eleli vao spletno stran nadgraditi z novimi funkcionalnostmi (prijava na e-novice, anketa, forum, aktualno, obrazec za povpraevanje,).

Primerjava med klju?nimi odprto kodnimi CMS reitvami (Joomla, Wordpress, Drupal, Typo3).

Joomla

Joomla je eden mo?nejih odprto kodnih orodij za urejanje spletnih strani, ki so trenutno na voljo. Primerna je tako za preproste spletne strani kot tudi za obsena spletna mesta. Joomla je zanesljiva, varna ter enostavna za uporabo.

Wordpress

WordPress je odprto kodni sistem za upravljanje z vsebinami in je trenutno najbolj primerna reitev za samostojno postavitev in urejanje lastnega spletnega dnevnika, saj boste z njo dosegli popolno funkcionalnost vaega spletnega dnevnika (ti. blogi).

Drupal

Drupal je odli?no odprtokodno programsko orodje, ki omogo?a upravljanje in organiziranje razli?nih vsebin na spletni strani. Opremljen z mo?no meanico zna?ilnosti in prilagodljivosti, Drupal lahko podpira razli?ne spletne projekte, ki segajo od osebnih dnevnikov do velikih in zahtevnih spletnih strani in portalov.

Typo3 CMS

Typo3 je sodobna in zmogljiva reitev za upravljanje vsebine, primeren tako za uporabo na javnih spletnih straneh, kakor tudi za izgradnjo intranetnih spletnih strani in aplikacij.


Kaj je CMS?

CMS > Content Management System > Sistem za upravljanje vsebine


Opredelitev

Sistemi za upravljanje s spletnimi vsebinami (CMS) so programske aplikacije (software), ki podpirajo generiranje in urejanje spletnih vsebin.

Uporabnikom omogo?ajo, da se izognejo programiranju in urejanju HTML kode, hkrati pa nudijo tudi kompleksne reitve za dodajanje, posodabljanje, strukturiranje, povezovanje, arhiviranje, iskanje in komuniciranje spletnih vsebin. Z uporabo CMS lahko uporabniki npr. novice popravijo in dodajajo kar v urejevalniku podobnem Wordu, ne da bi se ukvarjali z oblikovanjem novice v HTML kodi ali z njenim prenosom na odgovarjajo?i strenik.


Individualni CMS

Osnovna ideja in osnovna prednost CMS-jev je poenostavitev postopkov za izdelavo in vzdrevanje spletnih strani.
CMS omogo?a u?inkovito ustvarjanje vsebin na svetovnem spletu (WWW), saj uporabniku dramati?no poenostavlja standardna opravila (npr. dodajanje, spreminjanje in urejanje novic, obve?anje uporabnikov, ...).
Osnovna prednost CMS je torej poenostavljeno vzdrevanje: namesto, da bi vsako spremembo poiljali tehni?nemu osebju, ki bi to spremembo potem na Webu tudi udejanjilo, uporabniki spletno stran lahko spreminjajo sami in nato v trenutku vidijo spremembe.
Glavna dilema pri vzpostavitvi dolo?enega spletnega mesta je torej izbira ustreznega CMS, kar se na prvem koraku reducira na odlo?itev o lastnem razvoju individualnega CMS ali uporabi meta orodij za izdelavo CMS, kjer se na drugem koraku odlo?amo med odprtokodnimi in komercialnimi reitvami.


Potencialne teave

Pri izbiri in uporabi orodij CMS se lahko sre?amo z naslednjimi teavami:

  • pri komercialnih aplikacijah:
    • problem je lahko visoka cena, ?e se odlo?imo za komercialne CMS, kot tudi nejasno specificirani stroki vzdrevanja in nadaljnjega razvoja,
    • pomembna teava so lahko omejitve pri nadaljnji raziritvi in razvoju, ko elimo neko posebnost, ki je CMS e ne omogo?a;
    • navezanost na enega ponudnika CMS lahko povzro?i, da postajamo s ?asoma vse bolj odvisni - bolj kot postaja spletna predstavitev kompleksna, teje dolo?en CMS zapustimo ali ga zamenjamo, ?eprav je morda drag, neustrezen ali pa nepovezan s sicernjim informacijskim sistemom organizacije.
  • pri odprtokodnih CMS pa so teave lahko naslednje:
    • morda ni povsem jasno, kako je z dovoljenjem za uporabo;
    • razvoj sistema se lahko preneha ali zaide v slepo ulico;
    • nih?e ne zagotavlja delovanja sistema;
    • neprijaznost uporabe, ki zahteva veliko lastnega dela in vaje.

 

Glej ve?: http://www.sisplet.org/c/5/Kratica/?preid=19


CMS sistem

Content Management System (CMS, slovensko sistem za upravljanje vsebin) je sistem, ki omogo?a enostavno urejanje in vzdrevanje vsebine spletnih strani brez znanja ozna?evalnega jezika HTML. Urednik spletne strani tako lahko samostojno spreminja besedila, slike in druge elemente spletne strani brez pomo?i podjetja ali osebe, ki je stran izdelalo - razen ?e se to izrecno zahteva in je zajeto v pogodbi.

Svoje spletno mesto urejate kar med brskanjem po njem. Spreminjate lahko kateri koli del strani, tudi menije, nogo in drugo. Najbolj pomembne nastavitve upravljate z enim samim klikom. Ukazi in gumbi v orodnih vrsticah so klasi?ni.

Besedna zveza "CMS sistem" ozna?uje informacijski sistem, ki je integriran v vao spletno stran, omogo?a pa prijavo z uporabnikim imenom ter geslom ter spreminjanje ali dodajanje novic, artiklov, slik, ostalih multimedijskih vsebin, datotek, cenikov, itd... Vi kot naro?nik tako dobite maksimalno kontrolo nad svojo stranjo, s tem pa aurnost spletne strani in urejanje brez dodatnih strokov.

?etudi kaj narobe naredite se vrnete nazaj v CMS sistem in enostavno popravite svojo napako.

Sistemi za upravljanje vsebine - CMS sistemi

e nedavno je bilo upravljanje s spletnimi vsebinami preve? okorno in zapleteno, da bi povpre?en uporabnik spleta to zmogel sam. Spletne strani so bile stati?ne in vsako spremembo so morali opraviti spletni strokovnjaki. Spremembo naslova vaega podjetja ste morali javiti nekomu, ki jo je dejansko na novo sprogramiral. Sicer bi vas poslovni partnerji e vedno iskali na starem naslovu. Kakna no?na mora so bile ele spletne strani, na katerih so se vsebine spreminjale mese?no, tedensko ali celo dnevno!

Danes so ?asi druga?ni in samostojno upravljanje z vsebinami je za ve?ino zahtevnejih uporabnikov nujno. Prednosti samostojnega upravljanja so predvsem velik prihranek pri ?asu in denarju, hkrati pa aurnost omogo?a, da so na vai spletni strani vedno objavljeni pravi podatki in najnoveje informacije.

Sistem za upravljanje z vsebinami. To je program, ki je name?en poleg vae spletne strani in vam omogo?a, da lahko kjerkoli in iz kateregakoli brskalnika (Firefox, Internet Explorer, Opera, Google) upravljate svoje vsebine direktno na svoji spletni strani. Imeti morate zgolj dostop do spleta in poznati morate svoje geslo.

Upravljanje z vsebinami je preprosto in podobno delu z urejevalniki teksta, kot je na primer Word. Osnovni sistem za upravljanje z vsebinami ima le nekaj funkcij in vas ne bo prestrail z obsenimi in nepotrebnimi dodatki. Seveda pa obstajajo tudi zmogljiveje reitve, raziritve in dodatne funkcije, prilagojene potrebam posameznega podjetja.


Sistem je klju?nega pomena za ivljenje spletnega mesta. Sistem je u?inkovito orodje, ki prihrani ?as, zmanja monosti napak in omogo?a ve?ji pregled nad celotnim spletnim mestom.

Sistem upravljanja s spletnimi stranmi CMS temelji na dinami?no streniki tehnologiji PHP v povezavi z bazo podatkov (najpogosteje MySQL ali MSSQL baze podatkov). Paket vsebuje tudi podporna orodja.

Sistem je vpleten v vse faze distribucije spletnih vsebin:

  • ustvarjanje spletne vsebine - "Content Creation" (lahko uvoz ali povezava HTML kode iz drugih programov)
  • urejanje in vzdrevanje spletne vsebine (dolo?eni avtomatizirani sklopi vsebin)
  • distribucijo spletne vsebine (za druge medije ali potrebe)
  • objavljanje spletne vsebine
  • optimizacija spletnih vsebin za spletne iskalnike
  • arhiviranje spletnih vsebin (backup baze podatkov)


Pregled sistema CMS in tok prenosa podatkov:


cms-sistemi-struktura


CMS sistemi za urejanje spletnih vsebin nam omogo?ajo:

  • hitro in preprosto urejanje vsebin na spletnih straneh
  • (podobno kot v urejevalniku MS Word ali OpenOffice Write)
  • preprosto vnaanje in urejanje slik na spletnih straneh brez HTML znanja
  • monost neposrednega prenosa slik iz digitalnega fotoaparata
  • napredne monost urejanja tabel in seznamov
  • monost vnaanja dokumentov (PDF datoteke, .EXE datoteke, .ZIP ipd)
  • integracija zunanjih CSS stilov in seznamov
  • lastno mreenje strukture (sami dodajate strani, podstrani, mape ipd)
  • avtomatso kreiranje spletne strukture in iskalnika
  • monost povezave z zunanjimi programi (XML+ sistem)
  • monost uvoza in izvoza podatkov (v MS Excel, Word, Access ...)
  • kreiranje podatkov za RSS sisteme vsebin
  • monost dodajanje modulov (npr. anketa, forum, galerija, mailing lista)
  • avtomatsko kreiranje vsebine za spletne iskalnike
  • monost samostojnega dodajanja uporabnikov in posameznih nivojev dostopa
  • mobilni dostop brez dodatne programske opreme (s stranjo lahko upravljate od koderkoli in kadarkoli)
  • SSL varni na?in prenosa vsebin za kriti?na spletna podro?ja
  • sistemi arhiviranja, varovanja podatkov in strukture.


Pri tem je potrebno poudariti, da se ta sistem stalno nadgrajuje in posodablja. Tako so vam na voljo vedno nove monosti in funkcionalnosti. Nove module lahko preprosto dogradimo v sistem.

Sistem za upravljanje vsebine je klju?en za uspeh spletnih mest, ki temeljijo na distribuciji vedno sveih vsebin in informacij. Glede na dananje poslovno okolje, pa je taknih spletnih mesti vedno ve?.

Izdelava in prenova spletnih strani s CMS Joomla

Preden se seznanite s podrobnostmi je potrebno vedeti, da uredimo vse potrebne tehni?ne zadeve, izdelamo internet stran, postavimo sistem za upravljanjae vsebin (CMS) in vam ga predamo v upravljanje. Po koncu dela prejmete navodila za delo.

Da bo odlo?itev laja, si preberite nekaj pojasnil o Sistemih za upravljanje z vsebino. Spoznali boste, da je dandanes e nujno imeti internetno stran, ki jo lahko vzdrujete sami.

Zakaj sistem za upravljanje z vsebino?
Potreba po aurnosti informacij
Prednosti samostojnega objavljanja
CMS sistemi omogo?ajo hitro in enostavno posodabljanje vsebine
Zakaj izbrati odprtokodni sistem CMS?
Odprtokodni CMS sistemi - tehnologija za spletno stran
Kaj omogo?ajo sistemi CMS?


Zakaj sistem za upravljanje z vsebino?

Potreba po vsakodnevnem objavljanju ali auriranju spletnih strani je problem s katerim se soo?ajo mnogi lastniki spletnih strani. ?as, ki pote?e od nastanka potrebe po objavi dolo?enih informacij na spletni strani, do njene objave in stroki, ki so s tem procesom povezani, lahko predstavljajo eno klju?nih prednosti ali pa slabosti spletnega nastopa.

?e so postopki za objavo informacij na spletni strani preve? zapleteni in tudi predragi, lahko privedejo to tega, da se vsebina na spletni strani preprosto ne aurira oziroma se ne aurira v tako pogostih ?asovnih intervalih kot bi se to lahko. Na dalji rok se kae taken odnos do vsebine v njeni vedno manji aurnosti, relevantnosti in verodostojnosti, kar slej ko prej pripelje do zmanjanega priliva obiskovalcev na spletno stran.

Potreba po aurnosti informacij

Podjetja, ki za auriranje spletne vsebine najemajo zunanje izvajalce, se lahko poleg ve?jih strokov soo?ijo tudi s problemi, ki so povezani z odzivnim ?asom vzdrevalcev vsebine. Veliko podjetij namre? tarna, da mine pogostokrat preve? ?asa od posredovanja zahtevka za spremembo vsebine do njegove izpolnitve. Za marsikatero podjetje, ki je prepu?eno na milost in nemilost zunanjih vzdrevalcev vsebine, je lahko taken odnos poguben, saj lahko neaurna vsebina povzro?i poleg odliva obiskovalcev s spletne strani tudi veliko poslovno kodo.

Podjetjem, ki se soo?ajo s taknimi in podobnimi teavami, bi e kako prav prila takna programska reitev, ki bi jim omogo?ila, da brez znanja spletnega programiranja popolnoma sami upravljajo z vsebino kot tudi s celotno spletno stranjo. Glede na to, da imajo vsa podjetja potrebo po minimiziranju strokov na vseh ravneh poslovanja in potrebno po ?imbolj enostavni objavi aurnih informacij na spletni strani, se zdijo sistemi za upravljanje z vsebinami (ang. Content Management Systems, v nadaljevanju sistemi CMS) ena najbolj optimalnih reitev za zadovoljitev omenjenih potreb. Ker so sistemi CMS namenjeni samostojnemu ustvarjanju, urejanju in vzdrevanju spletnih vsebin ter upravljanju s celotno spletno stranjo, se lahko tako podjetja z njihovo pomo?jo delno ali v celoti izognejo strokom vzdrevalnih pogodb ali pa strokom povezanih z najemom programerjev, ki skrbijo za auriranje vsebine.

Prednosti samostojnega objavljanja

?eprav so sistemi CMS namenjeni razli?nim tipom spletnih strani in ?eprav pokrivajo zelo raznolik spekter funkcionalnosti, lahko re?emo, da imajo vsaj v osnovi enoten skupen cilj: na enostaven na?in (brez programiranja in urejanja HTML kode) omogo?iti objavo vsebin na spletni strani, ne da bi imel uporabnik pri tem teave z na?inom in obliko prikaza.

Uporabnost sistemov CMS se kae v tem, da omogo?ajo preprosto in celovito obvladovanje spletnega mesta tudi tehni?no nepodkovanim uporabnikom. Spreminjanje vsebine na spletni strani namre? ni pogojeno s poznavanjem programskih jezikov in internetnih tehnologij. Urejanje spletnih vsebin s pomo?jo sistema CMS je resni?no zelo enostavno opravilo, ki je zelo podobno uporabi enega izmed urejevalnikov besedil kot sta npr. Word ali Notepad. Poleg enostavne uporabe je ena izmed poglavitnih prednost uporabe sistema CMS tudi ta, da lahko uporabnik prek spletnega brskalnika kadarkoli in od kjerkoli ureja vsebino spletnega mesta.

Ne glede na vrsto spletne prisotnosti (predstavitvena stran, trgovina, portal, itd.), boste tako lahko z uporabo ustreznega sistema CMS vse spremembe na spletni strani opravili hitro, enostavno in predvsem takrat, ko boste to eleli. In ne samo to, v skrb za aurnost spletne predstavitve boste lahko vklju?ili tudi svoje sodelavce. Dostop do sistema CMS ima lahko namre? ve? oseb znotraj podjetja, kar pomeni, da se lahko opravilo vzdrevanja spletnih strani porazdeli med to?no dolo?ene osebe (npr. prodajni referent spreminja cenike, kadrovnik skrbi za aurnost podatkov o zaposlenih, trnik za akcijsko ponudbo, ipd.). Z uporabo CMS sistema boste tako lahko svoje obiskovalce redno razveseljevali s sveimi in aktualnimi informacijami, z novostmi iz vaega prodajnega programa, z akcijskimi ponudbami, novimi ?lanki, nasveti, zanimivostmi, itd.

CMS sistemi omogo?ajo hitro, enostavno in samostojno posodabljanje vsebine vaih spletnih strani.

Poleg urejanja tekstov, kjer boste med drugim imeli monost upravljanja z vrsto, velikostjo, barvo in s stilom pisave, boste lahko vplivali tudi na poravnavo besedila, dodajali, brisali in urejali slike, tabele, grafe, izdelke v spletni trgovini, hipertekstualne povezave, fotografije in podobno. Pri urejanju vsebine je za uporabnike e kako pomemben podatek, da je videz vsebinskih posodobitev, ki jih opravimo znotraj sistema CMS, enak kon?nemu videzu na spletni strani (princip WYSIWYG - What you see is what you get).

Sistemi CMS pa ne omogo?ajo le urejanja vsebine, temve? tudi celovito upravljanje spletnega mesta, vklju?no z njegovo strukturo (navigacijo), oblikovno podobo, pravicami uporabnikov in z vsemi moduli, ki so vklju?eni v spletno mesto (ankete, forum, novice, ipd). Tako lahko npr. z uporabo sistema CMS uporabniki popravijo in dodajajo novice, ki se prikazujejo na osrednji strani njihove spletne strani, kar v urejevalniku, ki se nahaja v sistemu, ne da bi se ukvarjali z oblikovanjem novice v HTML kodi ali z njenim prenosom na spletni strenik.

Zakaj izbrati odprtokodni sistem CMS?

Ali elite zmanjati stroke, povezane z vzdrevanjem spletne strani?

  • Ali ste naveli?ani izgovorov spletnih oblikovalcev in programerjev, da trenutno nimajo ?asa za urejanje vae spletne strani?
  • Bi eleli sami posodabljati vsebino vae spletne strani?
  • Bi eleli vao spletno stran nadgraditi z novimi funkcionalnostmi (prijava na e-novice, anketa, forum, aktualno, obrazec za povpraevanje,)?

Odprtokodni CMS sistemi - tehnologija za spletno stran

Za ve?ino odprtokodnih sistemov lahko re?emo, da so razviti po LAMP sistemu (operacijski sistem Linux, spletni strenik Apache, podatkovna baza MySQL in skriptni jezik PHP, ki ga lahko nadomestita tudi Perl ali Python). Ker je koda odprtokodnih sistemov, kot e samo ime pove dostopna vsakomur, jo lahko seveda kdorkoli prou?uje, popravlja in nadgrajuje, kar je seveda v popolnem nasprotju s komercialnimi reitvami, ki nastajajo v zaprtem okolju in kjer je programska koda dostopna ozkemu krogu ljudi.

Kaj omogo?ajo sistemi CMS?

Kljub temu, da deluje ve?ina sistemov za upravljanje z vsebinami po podobnem principu, pa se med seboj najbolj razlikujejo po uporabnosti in po tevilu ter namembnosti razli?nih funkcionalnosti, ki jih omogo?ajo. Med najbolj pogosto ponujene funkcionalnosti sistemov CMS se pritevajo naslednje:

  • hitro in preprosto urejanje ter oblikovanje vsebin
  • monost integracije zunanjih CSS stilov, kar je z vidika samostojnega oblikovanja podobe spletne strani e kako pomembno
  • dodajanje in urejanje slik, tabel, grafov, povezav
  • samostojno urejanje strukture strani spletnega mesta - gradnja menijev in podmenijev
  • vklju?evanje e vnaprej izdelanih modulov ali obrazcev za vnos podatkov na spletne strani (npr. aktualne novice, anketa, forum, galerija, mailing lista)
  • monost dodajanja dokumentov na spletno stran (PDF, ZIP, DOC, XLS,)
  • ?asovno vodena objava vsebine (dolo?imo lahko, kdaj se naj dolo?ena vsebina objavi in kako dolgo se naj prikazuje na spletni strani)
  • monost uvoza in izvoza podatkov (v Word, Excel, Access,...)
  • kreiranje podatkov za RSS sisteme vsebin
  • kreiranje meta oznak, ki so pomembne za pozicioniranje spletne strani na iskalnikih
  • monost dodeljevanje pravic upravljanja (ve?uporabniki sistem z reguliranim dostopom podro?nih urednikov do posameznih vsebin)
  • monost administracije uporabnikov
  • podrobna statistika obiskanosti spletnega mesta
  • ve?jezi?na podpora, ki omogo?a postavitev strani v razli?nih jezikovnih prevodih
  • arhiviranje podatkov

Seznam monosti, ki jih omogo?ajo sistemi CMS, bi lahko nadaljevali v nedogled. Ve?ina sistemov CMS je zasnovanih modularno, kar pomeni, da so zelo fleksibilni v smislu dodajanja novih in spreminjanja obstoje?ih modulov glede na potrebe in zahteve naro?nika.

Izdelava CMS spletnih strani

CMS sistem z vmesnikom v slovenskem jeziku bo omogo?il, da na preprost na?in spremenite vsebinski del. Tako bodo vae spletne strani vedno aurne in bodo vsebovale aktualne podatke.


Uredite si spletne strani kjerkoli in kadarkoli!

CMS spletne strani omogo?ijo, da na podlagi obstoje?e grafi?ne predloge povsem sami dodajate nove podstrani, objavite zadnje aktualne novi?ke, zamenjate slike na spletnih straneh in vse ostalo.

Mono je zamenjat grafi?ni izgled spletne strani z dvema klikoma.
Tako v decembru vaa spletna stran izgleda ?asu primerno, nato pa z dvema klikoma dobite nazaj obi?ajen izgled.


Prednosti CMS spletne strani

CMS (Content Management System) ali po slovensko sistem za urejanje vsebine nudi uporabniku prijaznejo izkunjo in ve?jo razirljivost ter nadgradljivost kot klasi?ne spletne strani. Pri spletnih straneh se vsebina nenehno iri in nadgrajuje. Seveda to vedno ne pomeni, da se tudi stran izboljuje. Pri pregledu take strani boste opazili, da postane nekaj vsebine e zastarele, mogo?e nekatere povezave ve? ne delujejo, imate strani ki niso vidne, zastarele novice... In ravno v teh podrobnostih je mo? sistema CMS, saj lahko te manje popravke kar sami v nekaj minutah popravite.


KOMU JE TOREJ NAMENJEN CMS?

Namenjen je vsem lastnikom spletnih strani, ki elijo na enostaven na?in sami vnaati novo besedilo, popravljati obstoje?e besedilo, vstavljati nove fotografije v galerijo ali vnaati aktualne novice. Z drugimi besedami tistim, ki elijo oblikovanje spletne strani imeti v svojih rokah. Uporaba CMS-a je dokaj enostavna, saj do urejevalnika vsebine dostopate kar iz vaega brskalnika, vmesnik pa je podoben urejevalniku besedil Word.


ZAKAJ NAJ SE ODLO?IM ZA CMS?

CMS vam poenostavi vzdrevanje spletne strani, spremembo vnesete kar sami. Takih sprememb vam ni treba pla?evati, kar je dodatna prednost. Poleg tega sistem CMS nudi enostavno nadgradnjo komponent in s tem omogo?a izboljavo spletne strani z novimi funkcionalnostmi, brez da bi bilo potrebno celotno spletno stran prenoviti.

 

KAJ PA, ?E NIMAM ?ASA IN VOLJE VZDREVATI CMS SPLETNE STRANI?

Seveda tudi sistem CMS ni vsemogo?en in ?e ho?ete imeti aurno spletno stran, ji je potrebno nameniti vsake toliko nekaj svojega ?asa. ?e tega ?asa nimate, vam z veseljem prisko?imo na pomo?. Spremembe (besedilo in fotografije) sporo?ite na e-mail in v najkrajem monem ?asu se bodo pojavile na vai spletni strani -> vzdrevanje spletnih strani.

Prednosti in zna?ilnosti CMS sistema

  • Spletno stran je mono urejati iz vsakega ra?unalnika, ki ima internetno povezavo.
  • Omogo?i dodajanje novih podstrani, menjavo in dodajanje slik, ter urejanje celotne vsebine.
  • Ve?ji nadzor nad vao spletno vsebino.
  • Vsaki podstrani je mono dodat meta oznake, naslov, opis in dolo?iti klju?ne besede.
  • Urejanje navigacije vaih strani.
  • Urejanje in dodajanje menijev na straneh.
  • Vmesnik za urejanje je v slovenskem jeziku.
  • Poenostavljeni postopki administracije.
  • Uporabniku enostaven vmesnik administracije tekstovne in slikovne vsebine - ?e znate uporabljati Word, boste znali tudi CMS.
  • Dodate lahko kopico uporabnih dodatkov, ki jih aktivirate preko grafi?nega vmesnika na povsem preprost na?in.
  • Spletnim stranem je mono v nekaj korakih popolnoma spremeniti podobo, tako da se izbere druga grafi?na predloga.
  • Je preprost za uporabo, obenem pa zelo napreden sistem, ki omogo?a celo pregled tevila obiskovalcev.
  • Ve?ja odzivnost za posodabljanje spletne strani, saj vam ni treba ?akati tretjih oseb, da to storijo namesto vas.
  • Ve?ja prilagodljivost.
  • Ve?ja varnost.
  • Ve?je monosti za nadgradnjo vae spletne strani in njene vsebine.
  • Zmanjani stroki vzdrevanja spletne strani, saj jo lahko administrirate kar sami.
  • Temelji na sodobni tehnologiji, ki je v koraku s ?asom in trendi.
  • Ne glede na poznavanje ra?unalnikih sistemov, boste znotraj CMS sistema kmalu povsem doma?i.
  • Spletno stran boste lahko spreminjali po vaih eljah in zahtevah in to takrat, ko boste to sami eleli. Tako boste postali neodvisni od vaega razvijalca spletne strani in od njegovega razpololjivega ?asa.
  • Obiskovalcem boste lahko vedno ponudili svee in aurne informacije. Zaradi tega bodo zadovoljni saj bodo videli, da skrbite zanj in jim ne kradete ?asa z zastarelimi ponudbami in neaktualnimi informacijami.
  • Redno boste lahko dopolnjevali in aurirali vae prodajne kataloge, akcijsko ponudbo, cenike, obvestila, pla?ilne pogoje, itd.
  • Omogo?ili boste lahko spreminjanje spletnih strani tistim, ki so odgovorni za njihovo vsebino.
  • Zadovoljstvo internetnih uporabnikov se bo odraalo v vaem uspenejem poslovanju.
  • Spletno stran boste lahko urejali kadarkoli in od kjerkoli.

Nekaj glavnih funkcionalnosti CMS sistema

  • urejanje besedil je podobno kot pri klasi?nih urejevalnikih besedil (tudi povezave, dodajanje fotografij),
  • definicija poljubne menijske in podmenijske strukture vsebin (dodajanje, popravljanje, brisanje elementov),
  • avtomati?no prilagajanje velikosti fotografij in izdelava pomanjanih fotografij (npr. pri dodajanju izdelka na disku izberete fotografijo, vse drugo naredi urejevalnik namesto vas),
  • urejanje seznamov - nov/izbrii/uredi/dolo?anje vrstnega reda - zelo primerno za sezname novic, izdelkov, dogodkov, ipd.
  • grupiranje pregledov (npr. artikli grupirani v skupine), sortiranje pregledov,
  • iskanje po vseh seznamih s tevilnimi monostmi,
  • enostavno skrivanje vsebin (npr. poletne ponudbe pozimi),
  • napreden sistem za urejanje ve?jezi?nosti, ki omogo?a zelo hitro dodajanje novega jezika in prevodov brez dodatnih strokov,
  • omogo?a izvedbo poljubnih uvozov podatkov (npr. izdelkov iz obstoje?ih Excel cenikov),
  • nastavljanje privilegijev posameznim uporabnikom,
  • odprtost sistema za prilagojene prikaze (npr. statistike v spletnih trgovinah),
  • omogo?a izvedbo tudi najzahtevnejih spletnih aplikacij,
  • omogo?a izvedbo poljubnih funkcionalnosti, ki vam olajajo delo.

Seznam modulov CMS sistema

  • Iskanje po vai spletni strani
  • Spletni obrazec za povpraevanje
  • Zemljevid vae spletne strani
  • Google map lokacija vaega podjetja/apartmaja
  • Foto galerija slik (monost diaprojekcije z razli?nimi prelivi med slikami)
  • Video galerija (prikaite video posnetke s spletnega mesta YouTube na vai strani)
  • Forum
  • Ve? jezikovna podpora (strani v razli?nih jezikih - ang, nem, ita, ...)
  • Dodajanje novic
  • Kronika/arhiv novic
  • Oglasne pasice (banerji)
  • Knjiga gostov
  • Mailing lista (Newsletter)
  • Stiki (osnovni podatki: naziv, funkcija, tel, fax, mail ...)
  • Anketa
  • TV spored
  • Statistika obiska vae strani (iz katere drave/mesta prihajajo obiskovalci, s katerimi klju?nimi besedami vas najdejo, preko katere povezave ali iskalnika obi?ejo vao stran, katera je vaa najbolj obiskana stran, koliko ?asa traja obisk  ...)

 

tevec obiskov

0851535
vtodayDanes2
vyesterdayV?eraj224
vweekTa teden337
vlweekPrejnji teden790
vmonthTa mesec4422
vlmonthPrejnji mesec4416
vallVsi dnevi851535

We have: 8 guests online
Va IP: 44.200.194.255
 , 
Danes: Jul 24, 2024

Uporaba pikotkov na www.geministil.si

Naa spletna stran uporablja pikotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri pikotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili e name?eni, nekateri pa nam omogo?ajo zagotoviti boljo izkunjo ob pregledovanju spletne strani, sluijo boljemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na druabnih omrejih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s pikotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi eleli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information