• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenÄŤno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje ali nadgradnja spletne strani. VzdrĹľevanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in aĹľurirate obstojeÄŤe podatke.

DomovInternet
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:713. Error 9: Invalid character

Internet

Share

Kaj je internet?

O tem, kaj je internet in kakšna je njegova definicija obstaja veliko razprav. Ve?ina se strinja, da je internet (svetovna rešitev - worldwide) javno dostopna mreža medsebojno povezanih ra?unalniških omrežij, ki omogo?a izmenjavo datotek in podatkov iz drugih oddaljenih lokacij.

internet

NAMEN INTERNETA

Leta 1950 je bilo ra?unalništvo še v povojih in ra?unalniki so bili zelo redki. Ve?ina tehnoloških izumov iz preteklosti je bila povezana z vojaško opremo in tehnologijo (kriptografije, radarji, komunikacije na bojiš?u). Pred tridesetimi leti je RAND Corporation omogo?ila vladi ZDA in vojski, da sta po jedrski vojni uspešno komunicirali. Glavna ugotovitev je bila, da lahko vsak centraliziran nadzorni center uni?i sovražnikova raketa. Na?rt je bil javno objavljen leta 1964. RAND Corporation je predlagal, da novo omrežje ni centralizirano. ARPA je odziv na sovjetski Sputnik v za?etku leta 1957; prvega ?loveka v vesolju in testiranje prve sovjetske medcelinske rakete. Leta 1958, ko je bila ustanovljena NASA, je ARPA postal glavni poudarek ra?unalniške tehnologije in obdelave informacij. Eden od ciljev je bil povezati glavni ra?unalnik z ra?unalniki na univerzah po vsej državi.


IZVOR INTERNETA

Prvo zabeleženo skupno sodelovanje na ra?unalniškem omrežju je leta 1962 ustvaril J. C. R. Licklider, MIT. Govoril je o svoji knjigi ''Galactic Network''. Licklider je vodil raziskovalni program na DARPA (Defense Advanced Research Program Agency), projekt je za?elo ameriško ministrstvo za obrambo. Tudi RAND in NPL sta delala na projektu, predvsem na protokolu paketov skozi ra?unalniška omrežja. Njihovo delo se razvija vzporedno, brez vednosti drugih raziskovalcev in skupin.

Ob koncu leta 1969 so povezali štiri glavne ra?unalnike ARPANET in tako se je za?elo ustvarjanje interneta.


RAZVOJ INTERNETA

1971 je bilo petnajst priklopov v omrežje ARPANET, leta 1972 jih je bilo 37. Uporabniki so kon?no lahko za?eli razvijati aplikacije. Oktobra 1972 je ARPANET na mednarodni konferenci o ra?unalniških komunikacijah predstavil e-mail. Od samega za?etka nam elektronska pošta omogo?a pošiljanje, branje, odgovarjanje in posredovanje sporo?il.

V za?etku devetdesetih let je bilo navadnim uporabnikom omogo?eno objavljanje podatkov na spletnih straneh. Prva aplikacija v uporabi tega tipa je bila Gopher. Z uporabo tega sistema so imeli ljudje dostop do seznama povezav, vsaka povezava je vodila v drugi sklop povezav ali dokumentov. Najpomembnejši nov korak se je zgodil leta 1994 z razvojem World Wide Web. Ta za razliko od Gopherja uporabnikom omogo?a, da gredo s katere koli to?ke v dokumentu na katero koli to?ko v drugem dokumentu, to je znano kot ''hipertekst''. World Wide Web je hitro omogo?il uporabo fotografij, audio- in videovsebin. Skladnja je izposojena iz C-ja, Jave in Perla z edinstvenimi PHP-posebnimi dodatki. Namen jezika je omogo?iti spletnim razvijalcem, da bi hitro napisali dinami?no ustvarjeno stran.


Skupek spletnih strani, ki spadajo pod isto spletno predstavitev, imenujemo spletiš?e. Spletiš?e je postavljeno na disku spletnega strežnika, do njega pa dostopamo preko URL naslova.

Spletne strani imajo lahko svoj unikaten spletni naslov - domeno.

Primer: url strani, ki je pred vami, je http://www.geministil.si/index.php, njena domena pa je geministil.si.

Izdelava strani je sinonim za izdelavo spletiš?a oziroma spletne predstavitve.

Kaj je spletna stran, internetna stran, web stran?

V ra?unalništvu je spletna stran dokument z nadbesedilom, ki ga prikaže spletni brskalnik (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome,…). Sestavljajo jo razli?ne vsebine: besedila, slike, animacije, povezave, glasbene in video datoteke, skripte (programi).

Spletne strani se uporablja za osebno rabo in razne predstavitve podjetij, izdelkov, storitev,…

Izdelava spletne strani se obi?ajno izvede tako, da se spletno predstavitev razdeli na ve? sekcij in se vsako sekcijo predstavi na svoji strani. Tako nastane skupek strani, ki jih imenujemo spletiš?e. Posamezni spletni strani re?emo tudi pristajališ?e. Pristajališ?e zato, ker obiskovalec nanjo “pristane” s klikom na povezavo, ki vodi do nje.

Sinonimi za spletno stran so: web stran, internetna stran, angl. web page.

Orodja za analizo spletnih strani

Predstavitev aplikacij s katerimi lažje preverjamo delovanje spletnih mest in spletnih naslovov:

Kaj je pagerank?

Kako do nadzora, krepitev in ohranitev?

Obstaja kup ?lankov o PageRank, vendar jih ve?inoma temelji na tem, da se ne uporablja ali ne obstaja. Google PageRank dejansko obstaja in je eden izmed temeljev za optimizacijo spletne strani.


pagerank

S PageRank je ve?ja verjetnost, da bo vaša stran najdena. Definicija s PageRank je 0 do 10 in brez PageRank 0 do 1.


PAGERANK V TEORIJI

?e v sistemu obstaja PageRank samo na eni strani, je verjetnost, da obiskovalci najdejo vašo spletno stran, veliko ve?ja. Ena takšna stran ima lahko 10 PageRank-ov. ?e imate deset strani, in na vsaki strani PageRank, "ranking" možnost, da uporabniki najdejo vašo spletno stran pove?uje za 10 %. Z dodajanjem povezave na dolo?ene strani, se pove?uje verjetnost, da bo vaša stran najdena. Tako ugotovimo, da imajo spletne strani z veliko vhodnih povezav (inbounds) višji PageRank.

Kako pove?ati PageRank

?e želite pove?ati PageRank dolo?eni skupini, vam samo povezave ne bodo pomagale, ampak se lotite tega z dodajanjem strani v dolo?eni skupini. Morate se zavedati, da s pove?evanjem strani zmanjšujemo popularnost spletni strani, vendar pove?ujemo PageRank dolo?eni skupini.


KAKO POVE?ATI PAGERANK POMEMBNIM STRANEM?

Niso vse strani na vaši spletni strani enako pomembne. Kontaktna stran, o nas, zemljevid strani ne smejo biti indeksirane, ker zmanjšujejo PageRank pomembnim stranem, ki opisujejo vaše izdelke in storitve. Seveda moramo imeti tudi te strani zaradi informacij na spletni strani. Torej indeksirajte samo strani, ki opisujejo vaš izdelek in storitev. Te strani naj imajo PageRank.


KAKO RAVNATI Z NEPOMEMBNIMI POVEZAVAMI?

2005 Google je predstavil "nofollow"

Standardna povezava ima format: http://dupor.com/"> dupor.com skok, da bi prezrli to povezavo Google uvaja "nofollow" atribut. http://dupor.com/" rel="nofollow"> skok dupor.com Ta povezava bo delovala v brskalniku, vendar mu iskalniki ne bodo sledili in na ta na?in bomo dali prednost stranem, ki imajo PageRank.


ZAKLJU?EK

PageRank lahko stori nekaj na vaši spletni strani, vendar ne smemo pretiravati. ?e imate 20 strani, pozabite na optimizacijo, najprej pove?ajte število strani. ?e imate 200 strani, poiš?ite notranje povezave.

Najbolj obiskane strani

Seznam 20 najbolj obiskanih strani na svetu:

  • Google.com - najbolj obiskan svetovni iskalnik, ki je pred kratkim na prvem mestu zamenjal Yahoo.
  • Facebook - družabno orodje za ohranjanje stikov s prijatelji, objavo slik, likov ...
  • Youtube - video posnetki, ki jih dodajajo uporabniki portala.
  • Yahoo.com - poleg iskalnika nudi tudi druge storitve - email, chat ...
  • Bing.com - Microsoftov iskalnik, prej Live.com
  • Baidu - vodilni iskalnik po Kitajskem spletu.
  • Wikipedia - najve?ja enciklopedija na svetu.
  • Blogger - orodje za pisanje in objavljanje blogov.
  • MSN - še ena stran od Microsofta.
  • Twitter - poleg funkcionalnosti, ki jih imata MySpace in Facebook nudi še nekaj dodatnih storitev.
  • QQ.com
  • Yahoo Japan - Google na Japonskem je poleg Google.com drugi najbolj obiskan Googleov iskalnik.
  • Google Indija
  • Taobao
  • Amazon - najve?ja spletna trgovina z ugodnimi cenami.
  • Sina
  • Google Nem?ija
  • Google Hong Kong
  • Wordpress - ponudnik blogov. Ima lastne podobe, statistike ...
  • Google UK

Najbolj obiskane strani v Sloveniji

Seznam 20 najbolj obiskanih strani pri nas:

  • Google.si - najbolj obiskan iskalnik (v slovenskem jeziku).
  • Google.com - najbolj obiskan iskalnik.
  • Facebook - družbena spletna stran.
  • Youtube - video posnetki, ki jih dodajajo uporabniki portala.
  • 24 ur - novice in televizija.
  • Najdi.si - iskalnik po slovenskem spletu.
  • Siol - najve?ji ponudnik interneta.
  • Slovenska Wikipedia - najve?ja enciklopedija v Sloveniji.
  • Yahoo.com - poleg iskalnika nudi tudi druge storitve - email, chat ...
  • Rtv Slovenija
  • Blogger - orodje za pisanje in objavljanje blogov.
  • Bolha - boljši sejem na internetu.
  • Avto.net - stran z malimi oglasi avtomobilistov.
  • Vlada Republike Slovenije
  • Partis - najbolj obiskan torrent odjemalec.
  • Žurnal24 - najbolj bran slovenski ?asopis.
  • Finance - najbolj bran slovenski poslovni ?asopis in stran.
  • Bing.com - Microsoftov iskalnik, prej Live.com
  • Imdb - opisi in ocene filmov.
  • Twitter - poleg funkcionalnosti, ki jih imata MySpace in Facebook nudi še nekaj dodatnih storitev.

Vir: http://www.alexa.com/topsites/countries/SI

Spletna varnost

Varnost je najpomembnejša komponenta interneta ter spletnih strani v sodobnem elektronskem poslovanju. Izdelava spletne strani in vsi še tako dobri sistemi po pravih cenah nam ne pomenijo ni?, ?e naši podatki niso varni. Z razširjanjem možnosti, ki jih ponujajo sodobne mrežne povezave - Internet, se pove?ujejo tudi možnosti zlorab omrežja.

Zavzemamo se za izdelavo enotne in celostne varnostno politiko. Varnost je prioriteta in skrbno na?rtovana. Za vas smo izbrali nekaj najnujnejših naslovov in aplikacij, ki vam bodo pomagali zagotoviti vsaj osnovno varnost Interneta. Svojim strankam zagotavljamo naprednejšo in individualno zastavljeno varnostno politiko.


Nasvet za varnost Interneta

1. Elektronska pošta in virusi

  • Uporabljajte antivirusne programe, ki pregledujejo vašo elektronsko pošto. Poskrbite tudi, da bodo verzije teh programov tudi stalno osvežene. Pazite, virusi in trojanski konji so lahko tudi na spletnih straneh in Internetu na splošno.
  • Ne odpirajte neznanih priponk od neznanih ljudi. V splošnem odsvetujemo odpiranje priponk s kon?nico .exe, .com, .bat, .vbs, .pif ipd.
  • Spletni pregledovalniki elektronske pošte (webmail) so varnejši in hitrejši za pregled seznama sporo?il.
  • Ne odgovarjajte (odjavljajte) se iz seznama nadležne pošte. S tem boste samo dali vedeti, da obstajate in da ste sporo?ilo prebrali. Ne puš?ajte svojih elektronskih naslovov na neznanih spletnih straneh.
  • Ne nameš?ajte ?udnih dodatkov za vaš pregledovalnik elektronske pošte in internet brskalnik za spletne strani.
  • Zapomnite si, da elektronska sporo?ila niso zaupna. So prestregljiva. Za zaupne podatke izberite varnejšo pot. Internet in spletne strani so polne pasti in aplikacij.

2. Spletno brskanje

  • ?e je možno uporabljajte brskalnik z izklopljenimi ActiveX nastavitvami in izvajanjem druge nevarne spletne kode, ki ni del HTML osnovne kode.
  • Ne nameš?ajte nepoznanih modulov, ki se vam ponujajo na mnogih straneh. Moduli, priloženi vašemu brskalniku so dovolj za normalno spletno brskanje.
  • Redno spremljajte varnostne popravke za vaš spletni brskalnik in spletne aplikacije (tudi FTP ipd).

3. Programi za izmenjavo datotek in virus

  • Najlažji in najkoristnejši nasvet: Izogibajte se jih! Najve?krat se skrivajo za njimi aplikacije, ki delajo v ozadju za vašim hrbtom mnogo ve?, kot ste sprva mislili. Za njimi mnogokrat ti?ijo nevarne datoteke z virusi ipd. Mnoga presene?enja sledijo šele ko odprete prejete datoteke oz. ko namestite aplikacije.

4. Ostali programi za spletno komuniciranje in virusi

  • Programi za klepetanje (IRC, ICQ, Messenger...) programi za komunikacije se izkažejo za nevarne programe, ki zmanjšujejo varnost celotnega sistema. Vsekakor uporabljajte antivurusne programe, ki stalno bdijo nad omrežjem.
  • Izogibajte se prenosu datotek med takimi programi.


Izdelava spletnih varnostnih sistemov je projektno delo. ?e povzamemo, je Internet omrežje omrežij se zato se tudi v njem najdejo nevarne stvari. Z sodobno in kakovostno varnostno politiko boste sebi in drugim prihranili marsikatere skrbi.

 

Števec obiskov

0845644
vtodayDanes123
vyesterdayV?eraj45
vweekTa teden708
vlweekPrejšnji teden454
vmonthTa mesec2947
vlmonthPrejšnji mesec4981
vallVsi dnevi845644

We have: 18 guests online
Vaš IP: 44.211.26.178
 , 
Danes: Jun 21, 2024

Uporaba piškotkov na www.geministil.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili že nameš?eni, nekateri pa nam omogo?ajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletne strani, služijo boljšemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na družabnih omrežjih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s piškotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi želeli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information