• Izdelava spletnih strani

  Izdelava spletnih strani

  Podjetje GeminiStil vam ponuja izdelavo in oblikovanje spletnih strani. Spletne strani in elektronske komunikacije lahko predstavljajo pomembno konkurenÄŤno prednost za podjetje.

 • Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Izdelava spletnih strani z Joomlo!

  Pri izdelavi spletnih strani uporabljamo odprtokodni sistem za upravljanje z vsebinami (CMS ali Content Management System) Joomla!, zaradi česar je razvoj spletnih strani bistveno cenejši in hitrejši.

 • Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani

  Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike. Cilj optimizacije spletne strani je doseči čim višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google).

 • VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje spletnih strani

  VzdrĹľevanje ali nadgradnja spletne strani. VzdrĹľevanje spletne strani pomeni, da vse spremembe in novosti takoj objavite na spletni strani in aĹľurirate obstojeÄŤe podatke.

DomovOptimizacija spletnih strani
Napaka
 • XML Parsing Error at 1:713. Error 9: Invalid character
 • XML Parsing Error at 1:999. Error 9: Invalid character

Optimizacija spletnih strani

Share

Optimizacija spletnih strani za spletne iskalnike (SEO)

Vsebinska in tehni?na prilagoditev spletnih strani za ?im višjo uvrstitev v spletnih iskalnikih.

 

optimizacija-spletnih-strani-seo

 

Optimizacija za spletne iskalnike (search engine optimization ali SEO) je danes pogosto slišan izraz. Zadnjih 10 let so spletni iskalniki najbolj uporabljano spletno orodje za iskanje spletnih strani oz. informacij o izdelkih in storitvah na internetu.

Optimizacija spletnih strani, ki je relativno novo podro?je v internetni industriji, dobiva v zadnjih letih na pomenu, saj se podjetja vedno bolj zavedajo pomena dobrih pozicij na iskalnikih od koder prihaja na spletne strani ve?ina obiskovalcev.

Pri optimizaciji ciljamo predvsem na Google, saj je dale? najbolj uporabljan. Drugi iskalniki ve?inoma sledijo njegovemu zgledu.

Poleg optimizacije lahko namestimo tudi orodja za spremljanje in analizo obiska vaše spletne strani (Google Analytics), ki so klju?nega pomena za oglaševanje in optimizacijo vaše spletne strani. Po izdelavi spletno stran tudi vnesemo v ve?je iskalnike (Google, Bing, Najdi.si ... ).

 

Kaj je optimizacija spletnih strani?

Optimizacija spletnih strani je postopek, ki zahteva vsebinsko in tehni?no optimizacijo spletne strani z namenom izboljšanja njenih pozicij na iskalnikih. Cilj optimizacije spletne strani je dose?i ?im višjo pozicijo na iskalnikih (Najdi.si, Google). Klju? do uspešne optimizacije je pravilen izbor klju?nih besed, ki predstavlja temelj celotne optimizacije (vsebinska prilagoditev, poimenovanje povezav, slik, dokumentov, meta oznake, notranje in zunanje povezave itd.).

Klju?ne besede so tiste besede, ki najbolje opisujejo vašo dejavnost in za katere mislite, da bi vaše potencialne stranke ob vpisu teh besed v iskalnik morale zagledati vašo spletno stran ?im višje na seznamu prikazanih strani. ?e je spletna stran narejena tako, da lahko iskalnik ugotovi vse njene dobre lastnosti, se bo povezava prikazovala visoko v iskalnikih.

Zavedamo se, da je visoka uvrstitev v iskalniku ob dolo?eni klju?ni besedi zelo pomembna za vaše podjetje ali dejavnost. Statistika kaže, da 80% uporabnikov interneta pogleda le strani, ki se ob dolo?eni klju?ni besedi pojavijo na prvi strani. Le 20% uporabnikov nadaljuje z brskanjem na naslednje strani.


optimizacija-spletnih-strani-rang


Ve?ina ljudi, ki uporablja spletne iskalnike obi?ajno pregleda samo prvih 10 zadetkov na prvi strani, veliko ljudi se celo osredoto?i samo na prve tri, štiri zadetke. In visoka pozicija na spletnih iskalnikih je merilec uspešnosti procesa optimizacije spletne strani. ?e je vaša spletna stran med prvimi zadetki na spletnih iskalnikih obstaja velika verjetnost, da bodo uporabniki prišli na vašo stran. To pomeni ve? prometa na vaši spletni strani in posledi?no uresni?itev cilja vaše spletne strani (pove?anje prodaje, grajenje blagovne znamke, zmanjšanje "offline" stroškov...).

?e je vaša spletna stran že pozicionirana visoko, je izredno pomembno da z primernimi aktivnostmi vzdržujete to pozicijo ali pa celo skušate dose?i sam vrh. Vsak dan šteje, zato morate vašo stran nenehno izboljševati.

Naraš?anje uporabnikov spleta in tudi naraš?anje uporabe spletnih iskalnikov kaže na pomembnost optimizacije in prilagojenost vsebine strani na najve?je iskalnike. Torej pomemben element, ki ga mora vsebovati vsaka resna internetna stran.

Ali je optimizacija nateg?

?e je izvedena pravilno in stranki niso obljubljeni pretirani rezultati, potem ne! Zavedati se moramo dejstva, da je Googlu in ostalim iskalnikom, v interesu uporabnikom podajati kakovostno vsebino. Zato stalno spreminjajo iskalne algoritme za ?im bolj relevantne rezultate. Google namre? živi od oglasov, ki so prikazani poleg organskih zadetkov in je zato zanj klju?no, da ga ljudje uporabljajo. ?e bodo šli iskalci h konkurenci, jim bodo sledili tudi oglaševalci, zato si ne morejo privoš?iti, da bi lahko njihov iskalnik zlorabljali.

Ker pa na kratki rok dolo?ene tehnike vseeno prinesejo rezultate, se jih nekateri poslužujejo in s tem tudi služijo. Vendar na dolgi rok izgubi stranka, saj Google njeno stran, zaradi nedovoljenih tehnik, izbriše iz rezultatov. Preberite si ?lanek na blogu o mišljenju kam pelje pretirana uporaba SEO tehnik.

Zakaj je optimizacija spletne strani pomembna?

Optimizacija spletne strani vam pripelje na spletno stran obiskovalce. Spletna stran brez obiskovalcev je neuporabna in ne služi svojemu namenu (ki je pri veliki ve?ini podjetij pove?anje prodaje).
?e nimate obiskovalcev, lahko imate najboljšo in najlepšo spletno stran, vendar ne boste prodali ni?esar. Enako kot v klasi?ni trgovini.

Glavne koristi, ki vam jih prinese optimizacija spletne strani:

  • Pove?anje obiska strani - optimizacija pove?a število obiskovalcev, ki aktivno iš?ejo vaše storitve ali izdelke.
  • Promocija blagovne znamke - optimizacija strani pove?a vidnost in prepoznavnost vaše blagovne znamke po celem svetu.
  • Pove?anje vra?ila investicije - optimizacija spletne strani vam zagotavlja ve?jo vra?ilo investicije kot katerakoli druga oblika marketinga.
  • Pove?anje prodaje - s pomo?jo optimizacije boste pove?ali obseg prodaje.
  • Dolgoro?ni u?inki - dobro zasnovana in kvalitetno optimizirana spletna stran vam v primerjavi z oglaševanjem na klik dolgoro?no zagotavlja visok položaj na iskalnikih.
  • Zagotovite si konkuren?no prednost - prehitite konkurenco in si zagotovite neulovljivo prednost.

  • Izbira pravih klju?nih besed - pri izbiri klju?nih besed je potrebno biti previden, saj so dobre samo tiste klju?ne besede, ki najbolje opisujejo vašo dejavnost, ki jo na spletni strani predstavljate. Med temi besedami izberite tiste, ki so najbolj iskane. ?e npr. prodajate televizorje, so za vas primerne tiste klju?ne besede, ki so povezane s televizorji, zato nima smisla optimizirati pod drugimi, ki z vašim produktom ali storitvijo niso povezane ali niso iskane.
  • Primerni in zanimivi opisi strani - opis spletne strani mora biti kratek in jedrnat. Predstavlja naj bistvo vaše storitve ali izdelka. Zavedajte se, da bo opis spletne strani prva stvar, ki jo bo uporabnik opazil pri rezultatih iskanja.
  • Vsebina spletne strani - vsebina je najpomembnejši dejavnik za pojavljanje spletne strani v iskalnikih. Pravijo, da slika pove ve? kot tiso? besed, vendar to v tem primeru ne velja, saj so iskalniki programi, ki berejo le tekst in opise slik.
  • Naslov spletne strani (title) - naslov naj bo kratek in jedrnat. Vsebuje naj 3 - 4 besede in naj bo razli?en za vsako podstran spletne strani.
  • Domena - izbira domene je pomemben dejavnik. ?e je ime domene sestavljeno iz vaših klju?nih besed, npr. optimizacija-spletnih-strani.com, bo vaše delo pri optimizaciji klju?ne besede "optimizacija spletnih strani" precej olajšano.

Ampak, ne skrbite, za vse to bomo v veliki meri poskrbeli že mi, saj je osnovna optimizacija za dve klju?ni besedi vklju?ena v ceno izdelave spletne strani! 

Optimizacijo spletne strani razdelimo na slede?e korake:

  • Najprej v sodelovanju z vami izberemo najbolj primerne klju?ne besede za optimizacijo,
  • nato naredimo analizo in pregledamo konkurenco za izbrane klju?ne besede,
  • sledi optimizacija vaše spletne strani (tehni?ni popravki, optimizacija vsebine, navigacije, slik, izdelava zemljevida strani,...).
  • Medtem vi pripravite nekaj izvirnih ?lankov na tematiko vaše spletne strani, pripravite promocijsko besedilo in nekaj slik (to vam lahko uredimo tudi mi).
  • Sedaj za?nemo z gradnjo in pridobivanjem vhodnih povezav na vašo spletno stran (objavljali bomo ?lanke po spletnih mestih, vašo spletno stran bomo objavili v slovenskih in tujih imenikih, forumih in pa na portalih socialnih zaznamkov).
  • Vsak mesec vam bomo ustvarili poro?ilo narejenih korakov ter graf izboljševanja pozicije, imeli boste pa tudi dostop do pregleda obiska vaše spletne strani in pa do nekaterih spletnih orodij, na katerih boste lahko vsakodnevno spremljali optimizacijo.

Kako poskrbimo za optimizacijo?

  • Skupaj definiramo tiste klju?ne besede, ki bodo na vašo stran pripeljale ?im ve? potencialnih kupcev oz. ciljnih obiskovalcev.
  • Klju?ne besede vklju?imo v naslov strani, v meta oznake za opis strani, v imena slik in njihove opise, v imena datotek, direktorijev, naslove in podnaslove.
  • Stran po kon?ani izdelavi posredujemo Googlovim stranem.
  • Uredimo vse potrebno za spremljanje dogajanja na spletni strani preko orodja Google Analytics (izpis prejemate avtomatsko na vaš elektronski naslov).
  • Optimizacija slik: slikam dodamo ALT in TITLE oznake s klju?no besedo.
  • V Joomli je izredno pomembno dovoliti iskalnikom indeksiranje slik, kar omogo?imo preko datoteke Robots.txt.
  • Privzeto mapo za shranjevanje slik obvezno spremenimo v /images/.
  • Vsebino vnašamo izklju?no v navadnem tekstovnem formatu, ki je za iskalnike najprijaznejša. Izogibamo se raznim Flash vsebinam, uporabi okvirjev na straneh in ostalim 'lepotnim' dodatkom, ki povzro?ijo, da je stran za iskalnike nevidna, ?esar si ne smemo privoš?iti.
  • Za vašo spletno stran je priporo?ljivo pridobiti ?im ve? kvalitetnih zunanjih povezav in si s tem izboljšati uvrstitev med zadetki, ki jih vrne iskalnik (rang strani).
  • V primeru, da se za izbrane klju?ne besede sre?ujete z veliko konkurenco na iskalnikih, je smiseln tudi zakup klju?nih besed in sponzoriranje tekstovnih oglasov na iskalnikih, ki imajo vodilno vlogo (iskalnik najdi.si in Google.com).
  • Vašo spletno stran po želji direktno povežemo s socialnim omrežjem Facebook in predstavitvami na portalu YouTube.
  • Že na za?etku izdelave spletne strani upoštevamo pravila, ki veljajo za SEO (search engine optimization) in SEF (search engine friendly).

Kako sami optimalno optimiziramo spletno stran?

Kako sami optimalno optimiziramo spletno stran, si lahko preberete v dveh priro?nikih za optimizacijo spletnih strani avtorja Jona Smitha (V postelji z Googlom in Google AdWords - recept za uspeh), ki ju je mo? dobiti na bencinski ?rpalki za 10 €. Za ideje o izgledu spletnih strani pa je mogo?e izbrati knjigo tiso?ih izbranih spletnih strani.


optimizacija-spletnih-strani-prirocnik


Koraki optimizacije internetne strani:

 1. Primerna izbira domene. (?e se ukvarjate z prodajo izpušnih sistemov je ustrezno ime domene "izpusni-sistemi.si" in ne "avtogalant.si", ?eprav se vaše podjetje tako imenuje.)
 2. Primerna izbira imen menijev. (Z Googlovim programom AdWord se preveri katere klju?ne besede se v Sloveniji najbolj iš?ejo in glede na te poimenujemo menije.)
 3. Pri vsebini strani pa:
  1. Primerna izbira naslova vsebine. (Naslov naj vsebuje glavno klju?no besedo vsebine.)
  2. V vsebino morajo biti vklju?ene klju?ne besede (dve do tri besede). Pri posamezni vsebini se moremo osredoto?iti le na eno ali dve klju?ni besedi, povezanimi z vsebino.
  3. Slike naj bodo poimenovane po klju?nih besedah in brez šumnikov.
  4. Slike naj bodo po velikosti optimalne (formati: gif, jpg v majhnih velikostih "800x 600") in naj vsebujejo pri opisu slike tudi klju?ne besede (opis slike "alt").
  5. Besedilo z klju?nimi besedami poudarite z krepko pisavo ali z naslovi (H1, H2 ...).
  6. Meta opis naj vklju?uje kratko vsebino z klju?nimi besedami in meta klju?ne besede naj vsebujejo najve? šest klju?nih besed.
  7. Na strani je dobro da imate še kakšne povezave na sorodne teme, ki obiskovalcu ponudi še ve? podobne ali bolj poglobljene vsebine.
 4. Naslovi pri domeni morajo biti optimizirani, kar pomeni da je prikaz posamezne strani http://www.mobystyle.si/dodatna-oprema in ne http://www.mobystyle.si/adf/index.php?-djhiu?wp...
 5. Stran mora imeti ?isto kodo, ki jo lahko preverite na naslovu W3, za preverjanje ?istosti vaše kode.
 6. Optimizacija spletne strani je tudi boljša, ?e spletna stran ni preve? zahtevna in da gostuje na hitrem slovenskem stražniku. Hitrost vaše spletne strani in strežnika lahko preverite na naslovu Webpagetest.org, za testiranje hitrosti odpiranja vaše spletne strani.

Konkretni primeri optimizacije spletne strani

1. Naslovi spletnih strani in podstrani

Naslovi spletnih strani in podstrani, naj jasno kažejo na njeno vsebino.

Izberimo si za primer spletno stran, ki se ukvarja z mobilnimi telefoni in ima eno podstran, ki govori o dodatni opremi. Tu mora biti ime za podstran dodatna oprema za mobilne aparate, oz. dodatna oprema za gsm aparate... in ne samo dodatna oprema.

optimizacija-spletnih-strani-adword

Še bolje je, ?e s pomo?jo programa Google adwords poiš?eta katere besedne zveze so v Googlu najbolj iskane. Za naš primer smo vpisali dodatna oprema in dobili besedno zvezo povezano z mobilnimi aparati dodatna oprema za mobilne telefone. Besedna zveza mora imeti slabo konkurenco drugih spletnih strani in visoko število iskanj. V našem primeru je bila konkurenca za besedno zvezo slaba, število iskanj pa je znašalo 480 na mesec.

2. Na kaj naj bomo pozorni pri pisanju vsebine ?lankov oz. novic

Novica naj bo unikatna in naj dobro opisuje svoje sporo?ilo. Vklju?uje naj tudi povezave na druge strani povezane s konkretno vsebino, lahko tudi vašo. Se pravi, ?e pišeta o dolo?enem etuiju za gsm aparat, dodajte tudi povezavo na drugo dodatno opremo za isti aparat. Povezave so lahko lokalne, se pravi znotraj vaše spletne strani, ali pa naredite povezavo tudi na drugo spletno stran, z zanimivo vsebino, ki bi vašega obiskovalca lahko zanimala.

optimizacija-spletnih-strani-meta-opis

?e boste imeli v ?lanku dobre povezave, vas bojo iskalniki s?asoma rangirali višje. Na povezavah ne pišite klikni tukaj ampak naredite link na dolo?eno besedilo. "Široka izbira baterij za mobilne aparate NokioSonnyericsson, ... lahko najdete v naši spletni trgovini." Pri joomli imate pri pisanju novic spodaj možnost dodati meta opis (meta description), ki ga iskalniki preberejo in umestijo pod vaš zadetek, kot kratek opis strani.

3. Spletno stran vpišemo v iskalnike google.com in najdi.si

Za vpis v googlov iskalnik se vpišemo na googlovi spletni strani za vpis url naslovov (https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url), za vpis v slovenski iskalnik pa se vpišemo na vpisni strani za spletne strani najdi.si.

4. Googlov iskalnik želi ?iste strani, zato je potrebno napake na vaših straneh odpraviti. Pod napake sodijo nedelujo?e strani, oz. strani z napakami v zapisu. Napake na svoji spletni strani lahko preverite in jih poskušate odpraviti.

5. Preverite hitrost odpiranja vaše spletne strani in jo primerjajte s svojo konkurenco. ?e se vam odpira prepo?asi, bo potrebno dolo?ene plugine ugasniti in optimizirati velikost slik. Slike v formatu png so požrešne, zato jih zamenjajte z jpg ali gif slikami. Svojo stran optimizirajte in jo preizkušajte na testnem naslovu.

Analiza obiska vaše spletne strani vam omogo?a ?asovni pregled nad obiskom spletne strani. Pomaga vam ugotoviti uspešnost promocijskih akcij ter vam poda dodatne informacije o vaših obiskovalcih.

Za analizo obiska vam omogo?amo vgradnjo Google Analytics sistema. Gre za brezpla?en sistem, za aktivacijo potrebujete le Google ra?un. ?e ga še nimate, vam ga seveda ustvarimo. Google Analytics je spletno orodja, ki vam omogo?a vpogled v obisk vaše spletne strani, izpis poro?il ... orodje odlikujeta prijazen in enostaven uporabniški vmesnik ter pregledna predstavitev analize obiska.


optimizacija-spletnih-strani-analytics


Nadzira število obiskovalcev po dnevih, lokaciji ter celo brskalnik in operacijski sistem uporabnika ... Prav tako vam analizira prek katerih iskalnih fraz ter prek katerih spletnih strani so obiskovalci našli vašo spletno stran. Omogo?a vpogled v poljubno ?asovno obdobje z dnevno analizo obiska.

Ve? si lahko preberete tukaj >>

Uporabne povezave za optimizacijo spletne strani:

 

Spletni marketing - Google optimizacija

 

Spletni marketing - 12 najve?jih napak velikih podjetij

 

Števec obiskov

0851552
vtodayDanes19
vyesterdayV?eraj224
vweekTa teden354
vlweekPrejšnji teden790
vmonthTa mesec4439
vlmonthPrejšnji mesec4416
vallVsi dnevi851552

We have: 11 guests online
Vaš IP: 44.200.194.255
 , 
Danes: Jul 24, 2024

Uporaba piškotkov na www.geministil.si

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se shranijo na napravo s katero dostopate do spletne strani. Nekateri piškotki so nujni za delovanje spletne strani in so bili že nameš?eni, nekateri pa nam omogo?ajo zagotoviti boljšo izkušnjo ob pregledovanju spletne strani, služijo boljšemu delovanju spletne strani ter omogo?ajo deljenje vsebin na družabnih omrežjih in spremljanje statistike obiska strani, ter anonimno spremljanje uporabe spletne strani.

Z obiskom in uporabo spletne strani se strinjate s piškotki. V kolikor se s tem ne strinjate, stran morda ne bo delovala tako kot bi želeli.

Več informacij o namenu in uporabi spletnih piškotkov, ter skladnosti z direktivo EU o piškotkih, lahko preberete tukaj.

Ali sprejmete uporabo piškotkov?

EU Cookie Directive Module Information